De Optimist

Binnenkort vindt u hier onze nieuwe website! Tijdelijk is deze site dus onder constructie.

De nieuwe school op de Stroom Esch: Wij gaan voor Kindgericht Onderwijs!
Met ingang van 1 augustus jl. is basisschool ’t Iemnschelf samengegaan met basisschool Het Prisma en zo is er de nieuwe school De Optimist ontstaan op de Stroom Esch. Voor ons was dit de unieke kans om met elkaar goed na te denken over het onderwijsconcept. Het afgelopen half jaar hebben we vanuit ons gezamenlijke verlangen de volgende visie opgesteld:

Op onze school hebben we vertrouwen in elkaar en gaan we respectvol met elkaar om, zodat er een veilige basis is. Wij investeren in een goede relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders om samen bij te dragen aan ontwikkeling.
Fundamenteel is dat we elkaar écht zien. Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen; zij worden eigenaar van hun leerproces.
Door uit te gaan van kwaliteiten, oog te hebben voor talentontwikkeling en samen te werken, verwerven we kennis en vaardigheden die nodig zijn om de maatschappij vorm te geven.

Van hieruit hebben we een duidelijke richting bepaald over de manier waarop wij ons onderwijs vorm gaan geven: Wij gaan voor kindgericht onderwijs (KGO)! Wat verstaan we hieronder?

De kern van KGO is dat het onderwijs steeds wordt vormgegeven met de brede ontwikkeling van de leerling als uitgangspunt, op basis van betrokkenheid, zelfstandigheid en eigenaarschap van de leerling. Hierbij gaan we uit van kwaliteiten en hebben oog voor talentontwikkeling. Dit bieden we aan door middel van een variëteit in leerroutes en werkvormen, ondersteund door ICT.

Een belangrijk uitgangspunt is dat iedereen verschillend is, dat de gemiddelde leerling niet bestaat en dat er meerdere routes zijn om het einddoel te bereiken. Die route en het einddoel zijn niet voor elk kind hetzelfde. Daar stemmen we ons onderwijs op af. Ook willen wij het kind echt zien! We staan als school achter de kern en de uitgangspunten van het kindgericht onderwijs en willen ons als team verder bekwamen in het werken volgens deze principes met onze leerlingen.

De bouwstenen van kindgericht onderwijs:
  • Elk kind is uniek.
  • Binnen het onderwijs staat de persoonlijke ontwikkeling centraal.
  • Stimuleert de sociale (metacognitieve) vaardigheden en de persoonsontwikkeling.
  • Ondersteunt de succeservaringen.
  • Leerlingen zijn (mede) eigenaar van het eigen leerproces.
  • Gericht op een ononderbroken ontwikkeling.
  • Maakt gebruik van gepersonaliseerd leren.
  • Maakt gebruik van samenwerkend leren.
  • Laat leerlingen onderzoekend leren.
Deze bouwstenen zullen de komende jaren steeds meer zichtbaar worden binnen het onderwijs op onze school. De komende maanden en ook jaren bouwen we verder en maken we keuzes op grond van onze visie en deze uitgangspunten. Uiteraard zorgen we ervoor dat we vanaf dit schooljaar een stevige basis hebben staan, waarmee we met vertrouwen de nieuwe school kunnen starten.

Dit schooljaar hebben we ongeveer 330 kinderen op school, verdeeld over 15 groepen. We hebben veel parallelklassen wat maakt dat we heel nauw kunnen samenwerken in de ontwikkeling van onze school. De samenwerking met ouders vinden we van cruciaal belang en daarom versterken we op allerlei manieren de driehoek: kind-ouders-school om te gaan voor een optimale ontwikkeling van de kinderen.