We streven ernaar kinderen optimaal voor te bereiden om de samenleving vorm te geven

Op onze school hebben we vertrouwen in elkaar en gaan we respectvol met elkaar om, zodat er een veilige basis is. Wij investeren in een goede relatie tussen leerlingen, leerkrachten en ouders om samen bij te dragen aan ontwikkeling. Fundamenteel is dat we elkaar écht zien. Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van de zelfstandigheid van leerlingen; zij worden eigenaar van hun leerproces. Door uit te gaan van kwaliteiten, oog te hebben voor talentontwikkeling en samen te werken, verwerven we kennis en vaardigheden die nodig zijn om de maatschappij vorm te geven.

Vanuit deze krachtige, kernachtige visie werkt De Optimist aan een verbreding van het kijken naar de ontwikkeling van kinderen. Wij vinden het erg belangrijk dat onderwijs niet alleen aandacht heeft voor de basisvakken, maar ook bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. Wij willen kinderen zien die een zelfstandige leerhouding hebben, nieuwsgierig zijn en goed samen kunnen werken. We hebben oog voor verschillen en zien de talenten van elkaar.

Belangrijke Data

donderdag 18 juli 12:00
12:00
Uitkruien groep 8
vrijdag 19 juli 8:30
12:00
Laatste schooldag!
maandag 22 juli
vrijdag 30 augustus
Zomervakantie

Onze Kernwaarden fungeren voor ons als ethisch kompas
en vormen de “kern” van onze identiteit.

Veiligheid
Veiligheid

Op de Optimist willen we een veilig leerklimaat en willen we ongepast gedrag, intimidatie, pesten en agressie voorkomen. Respect vinden wij een voorwaarde voor veiligheid. In veiligheid kun je samenwerken en is de onderlinge band tussen kind-ouders-school geoptimaliseerd. Fysiek zichtbaar zijn is volgens ons een zeer belangrijke eigenschap. Het moet duidelijk zijn bij wie je terecht kunt. Voor de veiligheid en het welzijn van de kinderen vinden we het belangrijk om duidelijk beleid te hebben tegen pesten en een duidelijk kader voor iedereen over hoe we met elkaar omgaan.

vertrouwen
vertrouwen

Om vertrouwen te hebben in elkaar willen we een band opbouwen door middel van contact. Elkaar leren kennen en accepteren. We willen elkaar feedback kunnen geven; positief en positief kritisch. Elkaar aanspreken en uit laten spreken is daarin belangrijk. Openheid, oprechtheid en eerlijkheid zijn daarin cruciaal. We doen wat we zeggen.
Open en eerlijke communicatie duurt het langst, dit zowel in klas, als binnen het team en ook zeker naar ouders toe. We willen vertrouwen hebben in elkaar en professionaliteit uitstalen.
Binnen de professionaliteit willen we elkaar vertrouwen in het kunnen en doen. Gemaakte afspraken willen we nakomen. Op deze manier kan iedereen zichzelf zijn, vrijheid voelen en blijven we met elkaar in gesprek. Onze deuren staan open, ouders zijn welkom in de school en we gaan in vertrouwen voor blije gezichten.

Respect
Respect

We vinden iedereen waardevol en verschillen worden geaccepteerd. We laten elkaar in de waarde en gaan zorgvuldig om met mensen, materialen en natuur. Op de Optimist mag je jezelf zijn ongeacht je geaardheid, de cultuur, je talenten en kwaliteiten, binnen de kaders van onze normen en waarden. Luisteren naar elkaar en daar ook naar handelen vinden we hierin belangrijk om elkaar ook te kunnen waarderen.

openheid
openheid

Openheid betekent dat we elkaar respectvol eerlijke feedback geven. We luisteren naar elkaar en proberen de ander te begrijpen. We zijn eerlijk tegenover elkaar en accepteren dat we van elkaar verschillen. Op de Optimist mag iedereen zichzelf zijn.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid

Binnen een veilige setting en vanuit respect en vertrouwen kan zelfstandigheid groeien. Samenwerken in een driehoek met kinderen en ouders vinden wij belangrijk om tot ontwikkeling in zelfstandigheid te komen. Vanaf de onderbouw willen we verantwoordelijkheid nemen en geven, vertrouwen geven en taken en rollen geven. We leren elkaar hoe we problemen op kunnen lossen. Dit vraagt lef en betekent dat leerkrachten en leerlingen meer los moeten durven laten. De coachende rol van de leerkracht helpt bij het reflecteren. Het stellen van persoonlijke doelen brengt kinderen en volwassenen in staat om te komen tot zelfstandigheid

Eigenaarschap
Eigenaarschap

Op de Optimist maken kinderen hun eigen keuzes en stimuleren we, vanuit een coachende rol om de kinderen verantwoordelijk te maken voor hun eigen ontwikkeling. Oorzaken en gevolgen benoemen vinden we daarin belangrijk. Door het stellen van persoonlijke doelen roep je jezelf op tot actie. Het hebben van een doel geeft je richting en prioriteit, doordat je doelgericht te werk gaat. Dit zorgt voor focus, energie en minder stress. Door doelen te stellen, zet je een verandering teweeg en behaal je positieve veranderingen in jezelf. Eigenaarschap betekent voor ons ook invloed gunnen, feedback geven en vragen en laten zien wat je met de feedback doet.