De Leerlingenraad

Op De Optimist hebben we een leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit een groep kinderen uit de groepen 6 t/m 8 die meedenkt over allerlei dingen die te maken hebben met de kinderen op onze school.

De leerlingenraad heeft als doel om:

  • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
  • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
  • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
  • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
  • bevorderen van actief burgerschap

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 6 t/m 8 worden twee vertegenwoordigers gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden. Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. De kinderen gaan vervolgens in hun groep een pitch houden om aan te geven waarom zij juist in deze leerlingenraad moeten komen.

In elke groep worden 2 leerlingen gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad.

De leden kiezen in de eerste vergadering een voorzitter, secretaris en een notulant. Notulen/ actielijsten worden gedeeld met het team en de MR. De leerlingenraad komt ca. 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd. Bij elke vergadering is een leerkracht als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van de notulen/actielijsten. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad