Kinderopvang

Kinderopvang is meer dan opvang alleen!

Naast het bieden van liefdevolle en veilige opvang richten wij ons op de mogelijkheden en kansen van ieder kind, om zich in eigen tempo en op eigen wijze te ontwikkelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat kinderen door te spelen vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen die cruciaal zijn voor de voorbereiding op school en later bepalend zijn voor schoolprestaties.

Bij Kind Centrum De Optimist willen we dolgraag kinderen de ruimte bieden om zich groot te spelen. Ons kindcentrum biedt kinderen een ultiem laboratorium dat van groot belang is voor nu en straks. Elke dag staan onze experts te popelen om de speelruimte van kinderen te vergroten en te verrijken. En elke dag zien zij kinderen die spelend, in hun eigen tempo, zichzelf en de wereld om zich heen ontdekken. Deze basis daarvoor wordt gelegd in onze eerste zes jaren. Wanneer hun persoonlijke en sociale ontwikkeling zover is, hebben kinderen in hun hoofd alle ruimte voor het schoolse leren.

Omdat kinderopvang en school in één gebouw zijn gehuisvest, gaan kinderen gemakkelijk over van opvang naar onderwijs. In opvang en onderwijs stemmen we onze educatieve programma’s op elkaar af. Kinderen gaan daardoor gemakkelijk over van het kinderdagverblijf naar de basisschool. De pedagogisch medewerkers en leerkrachten hebben regelmatig overleg met elkaar. Alles is erop gericht om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun ontwikkeling, waarbij hun talenten tot hun recht komen. We. We bieden een veilige en leerrijke omgeving, waarbij spelen en leren, ontdekken en ontwikkelen hand in hand gaan.

Peuteropvang Is je peuter 2,5 jaar, dan is hij of zij van harte welkom op onze peuteropvang. In de peutergroep voor peuters van 2,5 tot 4 jaar, staat door middel van spelen en activiteiten de ontwikkeling van de peuter centraal. De peuteropvang is open in de schoolweken op maandagochtend, woensdagochtend, donderdagochtend, vrijdagochtend van 8.30 uur tot 12.30 uur, op dinsdagochtend kunnen we ook open als er minimaal een groepje van 3 peuters zich aanmelden. De gewenste minimale afname is twee dagdelen totaal acht speeluren. Daarnaast is er de mogelijkheid om vanaf 7.30 uur opvang af te nemen en de ochtend te verlengen met een middag op het kinderdagverblijf op maandag, dinsdag en donderdag in deze peutergroep.

 • Kleinschalig, persoonlijk en vertrouwd
 • Gestructureerde dagindeling
 • Peuteropvang en extra activiteiten voor 2,5-jarigen
 • Educatief speels programma Startblokken (=Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 • Ontdekkend samen spelen
 • Ontwikkeling wordt vastgelegd door middel van een volgsysteem
 • Goede voorbereiding op het onderwijs, doorgaande leerlijnen

Aanmelden voor onze peutergroep kan hier (link website).

Buitenschoolse opvang

Als je kleuter 4 jaar is en naar school gaat is hij, tot 13 jaar, vóór en na schooltijd van harte welkom op de buitenschoolse opvang van De Optimist. Tijdens vakantieweken voegen we samen met andere BSO-groepen bij locatie De Veste. Hier zijn we de gehele dag geopend van 7.30 uur tot 18.00 uur. Heb je niet elke week opvang nodig, maar af en toe of alleen in de vakantie? Dan kan dat ook! We kennen een 40 weken aanbod en/of een vakantieaanbod voor 6, 9 of 12 weken opvang. Incidentele opvang is tevens mogelijk.

 • Veilige, gezellige en huiselijke sfeer
 • Ontspannen, actief en creatief
 • Leeftijdsgericht aanbod
 • Samen spelen … of alleen … of lekker even niets doen
 • Vooral veel plezier!
 • Aansluiting bij school

Je kunt je kind hier inschrijven